Directe Democratie


Directe Democratie is een bestuursvorm waarbij burgers zelf direct invloed uitoefenen op het wetgevingsproces. Er wordt met de achterban gecommuniceerd wat uitmondt in een stemming. Directe Democratie stemt vervolgens precies volgens de uitslag van die stemming. Als genoeg mensen Directe Democratie steunen gaan we met uw inspraak een goed doordacht en uitgewerkt plan maken en meedoen met de Tweede Kamer verkiezingen. Uw stem bepaalt de stem van Directe Democratie. Zo eenvoudig kan het zijn.

Steun gratis en vrijblijvend Directe Democratie:Deel deze site.

_______________ _______________ _______________