Directe Democratie

Uw stanpunten

Uw standpunten bepalen de standpunten van Directe Democratie.

Wat vind u belangrijk? Wat is uw (belangrijkste) mening en standpunt over de volgende onderwerpen?

Financiƫn
(o.a. inkomsten en uitgaven, belastingstelsel)

Staatsschuld

Economische zaken en Handel
(o.a. bevorderen handel, nijverheid, industrie, scheepvaart, inovatie)

Defensie

Justitie en Veiligheid

Buitenlandse zaken

Onderwijs

Wetenschap

Cultuur
(bevorderen en behouden van cultuur, NPO, recreatie)

Infrastructuur Verkeer en Waterstaat
(o.a. wegen, waterwegen, luchtverkeer, sporen, dijken)

Ruimtelijke ordening

Migratie, Immigratie, Asiel en Integratie

Zaken betreffende de E.U.

Natuur

Milieu

Klimaat

Landbouw

Visserij

Voedselkwaliteit

Sociale zaken en Werkgelegenheid
(o.a.sociale verzekeringen, bevorderen werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden/voorwaarden, inkomensbeleid)

Volksgezondheid Welzijn en Sport
(o.a. goede betaalbare medische zorg, bevorden welzijn en sport)

Volkshuisvesting
(o.a. goede en betaalbare woningen)

Koningshuis en Koninkrijksrelaties

Overheids communicatie over het regiringsbeleid

Internationale samenwerking m.b.t. economie, terrorisme, vluchtelingen, klimaat, EU, Navo, VN e.a.

Vertegenwoordeging van Nederland(ers) in ambassades in 150 landen

Anders, namelijk ...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uw standpunten bepalen de standpunten van Directe Democratie.

Wat vind u belangrijk? Wat is uw (belangrijkste) mening en standpunt over de volgende onderwerpen?

Algemene zaken

Overheids communicatie over het regeringsbeleid

Binnelandse zaken

Koningshuis en Koninkrijksrelaties

Volkshuisvesting
(o.a. goede en betaalbare woningen)

Buitenlandse zaken

Internationale samenwerking m.b.t. economie, terrorisme, vluchtelingen, klimaat, EU, Navo, VN e.a.

Vertegenwoordeging van Nederland(ers) in ambassades in 150 landen

Defensie

Economische zaken en Handel
(o.a. bevorderen handel, nijverheid, industrie, scheepvaart, inovatie)
Financiƫn
(o.a. inkomsten en uitgaven, belastingstelsel)

Staatsschuld


Justitie en Veiligheid

Buitenlandse zaken

Onderwijs

Wetenschap

Cultuur
(bevorderen en behouden van cultuur, NPO, recreatie)

Infrastructuur Verkeer en Waterstaat
(o.a. wegen, waterwegen, luchtverkeer, sporen, dijken)

Ruimtelijke ordening

Migratie, Immigratie, Asiel en Integratie

Zaken betreffende de E.U.

Natuur

Milieu

Klimaat

Landbouw

Visserij

Voedselkwaliteit

Sociale zaken en Werkgelegenheid
(o.a.sociale verzekeringen, bevorderen werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden/voorwaarden, inkomensbeleid)

Volksgezondheid Welzijn en Sport
(o.a. goede betaalbare medische zorg, bevorden welzijn en sport)


Anders, namelijk ...voor en tegen dd, dd momenten partij die past, zie ook argumenten andere website