Directe Democratie

Uw stanpunten

Uw standpunten bepalen de standpunten van Directe Democratie.

Wat vind u belangrijk?

Financiën

Staatsschuld

Economische zaken en Handel

Defensie

Justitie en Veiligheid

Onderwijs

Wetenschap

Cultuur

Infrastructuur Verkeer en Waterstaat

Ruimtelijke ordening

Migratie, Immigratie, Asiel en Integratie

Zaken betreffende de E.U.

Natuur, Milieu en Klimaat

Landbouw

Voedselkwaliteit

Sociale zaken en Werkgelegenheid

Volksgezondheid Welzijn en Sport

Volkshuisvesting

En andere, namelijk ...

Standpunten